Friday, May 15, 2009

Dapatan Kajian

6.1 Jenis dan Pola petempatan di ____________ dan dibandingkan dengan _______,______.

Saya telah dapat menyiapkan kajian kerja kursus Geografi yang bertajuk ________________ dalam tempoh _____ hingga______.

Saya telah dapat mengenalpasti kawasan kajian adalah jenis petempatan di bandar satelit Subang Jaya. Bandar satelit ialah _______.Saya juga dapati kawasan kajian __________ merupakan pola petempatan yang berpusat dan terancang yang telah diusahakan oleh SIME UEP Bhd.

Saya dapati petempatan di Tokyo, Jepun juga merupakan sebuah bandaraya yang telah pesat membangun dengan mempunyai penduduk yang paling padat di Jepun. Tokyo juga bina banyak bandar satelit lain untuk menampung kemajuan bandaraya Tokyo.

Saya juga telah dapat menerapkan nilai ______,______ sepanjang kajian ini serta berasa bangga dengan kawasan kajian in menjadi tempat tinggal saya di negara kita Malaysia.

6.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan di ______,______ dibandingkan dengan Tokyo, Jepun.

Saya telah dapat menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian saya ____________,_________ dan dibandingkan dengan_________,________.

Faktor-faktor yang telah mempengaruhi petempatan di kawasan kajian ialah rujuk Jadual 2.0 (Tuliskan semua faktor dan huraikan 2 faktor)

Saya telah dapat membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara luar iaitu _____,______. Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di Tokyo, Jepun ialah (Faktor (i) ___________+huraian)(Faktor (ii) ____________+huraian)

* Nilai dan patriotisme.Sama seperti paragraph 4 : 6.1

(sry if i type anything wrong) fm amanda ysh~

2 comments:

  1. Mistake:
    6.1- last paragraph, second row

    in -> ini

    ReplyDelete