Sunday, June 7, 2009

kawasan kajian and peta

peta. x)
Huraian ttg Subang Jaya.

Friday, May 15, 2009

Dapatan kajian part 2

6.3 Fungsi-fungsi petempatan di ____,______ dibandingkan dengan _____,_______.

Saya telah dapat mengenalpasti dan menghuraikan fungsi petempatan di ______,________ dan dibandingkan dengan ________,__________.

Fungsi petempatan (1) + huraian - rujuk Jadual 3.0
Fungsi petempatan (2) + huraian - rujuk Jadual 3.0

Saya telah dapat membandingkan fungsi petempatan kawasan kajian dengan negare lain iaitu _________,_______. Saya dapati.......

FUNGSI 1 +HURAIAN -RUJUK BUKU TEKS TINGKATAN 2
FUNGSI 2 + HURAIAN - RUJUK BUKU TEKS TINGKATAN 2
* Nilai dan patriotisme sama seperti paragraph 4 (6.1)
.
6.4 Masalah petempatan
.
*Saya telah dapati mengenalpasti dan menghuraikan masalah petempatan di ________,________ dibandingkan dengan ______,_________.
.
*Masalah petempatan (1) +huraian - rujuk jadual 4.0
Masalah petempatan (2) = huraian - rujuk jadual 4.0
.
*Saya telah dapat membandingkan masalah petempatan kawasan kajian ________,_______ dengan negara luar ______,________. Saya dapati ......
MASALAH (1) +HURAIAN-RUJUK BUKU TEKS TINGKATAN 2
MASALAH (2) +HURAIAN -RUJUK BUKU TEKS TINGKATAN 2
.
* Nilai dan patriotisme sama dengan paragraph 4 (6.1)
.
6.5 Langkah-langkah mengatasi masalah petempatan
.
*Saya telah ..............
.
*Langkah mengatasi masalah (1) + huraian
Langkah mengatasi masalah (2) +huraian
.
*Negara luar- Langkah-langkah mengatasi masalah...
.
* Nilai dan patriotisme sama seperti paragraph 4 (6.1)
.
++++ Pn Kanmany says.. huraikan sendiri...++++
Sry for any errors~~

Dapatan Kajian

6.1 Jenis dan Pola petempatan di ____________ dan dibandingkan dengan _______,______.

Saya telah dapat menyiapkan kajian kerja kursus Geografi yang bertajuk ________________ dalam tempoh _____ hingga______.

Saya telah dapat mengenalpasti kawasan kajian adalah jenis petempatan di bandar satelit Subang Jaya. Bandar satelit ialah _______.Saya juga dapati kawasan kajian __________ merupakan pola petempatan yang berpusat dan terancang yang telah diusahakan oleh SIME UEP Bhd.

Saya dapati petempatan di Tokyo, Jepun juga merupakan sebuah bandaraya yang telah pesat membangun dengan mempunyai penduduk yang paling padat di Jepun. Tokyo juga bina banyak bandar satelit lain untuk menampung kemajuan bandaraya Tokyo.

Saya juga telah dapat menerapkan nilai ______,______ sepanjang kajian ini serta berasa bangga dengan kawasan kajian in menjadi tempat tinggal saya di negara kita Malaysia.

6.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan di ______,______ dibandingkan dengan Tokyo, Jepun.

Saya telah dapat menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian saya ____________,_________ dan dibandingkan dengan_________,________.

Faktor-faktor yang telah mempengaruhi petempatan di kawasan kajian ialah rujuk Jadual 2.0 (Tuliskan semua faktor dan huraikan 2 faktor)

Saya telah dapat membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara luar iaitu _____,______. Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di Tokyo, Jepun ialah (Faktor (i) ___________+huraian)(Faktor (ii) ____________+huraian)

* Nilai dan patriotisme.Sama seperti paragraph 4 : 6.1

(sry if i type anything wrong) fm amanda ysh~

Sunday, May 10, 2009

lampiran

jadual 1.0
jenis dan pola petempatan di SS19, Subang Jaya
jadual 2.0
faktor yang mempengaruhi petempatan di SS19 , Subang Jaya
jadual 3.0
fungsi petempatan di SS19
jadual 4.0
petempatan di SS19
jadual 5.0
langkah-langkah utk mengatasi masalah

Friday, May 8, 2009

2.0 pendahulan

1)memenuhi keperluan lembaga peperiksaan utk PMR - mata pelajaran Geografi
2)kawasan yang dipilih ss19 berada dalam lingkungan sekolah dan rumah
3)kenapa pilih negeri luar itu?
*menjalankan kajian utk ? hari bermula pada 16 April hingga 14 Jun

1.0 Penghargaan

saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan projek geografi yang bertajuk " Kajian Tempatan Di SS19, Subang Jaya Dan Perbandingan Dengan America Syarikat " . Saya hendak memberi penghargaan kpd beberapa pihak yang membantu saya dalam folio ini .......
-pengetua
-guru geografi
-ibubapa
-rakan
-pihak luar/lain-lain

Senarai Kandungan

bil. pekara
1.0 penghargaan
2.0 pendahulan
3.0 objektif
4.0 kawasan kajian
5.0 kaedah kajian
6.0 dapatan kajian
7.0 rumusan
8.0 lampiran
9.0 rujukan

Wednesday, April 22, 2009

5.0 Kaedah Kajian

5.1 Pemerhatian

Saya telah mennjalankan kaedah pemerhatian di sekelilng kawasan SS19. Pemerhatian dibuat lagi untuk melakar kawasan kajian. Kaedah ini telah membantu saya merangka borang soal selidik saya.

5.2 Temu Bual

Saya telah menemu bual beberapa orang penduduk SS19 untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk kajian saya. Sikap terbuka mereka telah memudahkan kajian ini dan membolehkan saya menyiapkan dalam masa yang di tetapkan. Dengan ini, saya lebih memahami tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di SS19.

5.3 Soal Selidik

Saya telah menyediakan borang-borang soal selidik untuk menyoal penduduk SS19 tentang kegiatan ekonomi serta sumbangannya. Borang ini ialah disikan oleh pemilik kedai tentang Sumbangan Ekonomi terhadap Pembanggunan Kawasan Kajian SS19. Dari borang tersebut, kami telah memperolehi maklumat-maklumat yang kami memerlukan.

5.4 Rujukan

Saya telah membuat rujukan di pusat sumber untuk mendapat komposisi penduduk di SS19. Buku Geografi juga banyak membantu tentang senarai aspek-aspek penting.

Friday, April 3, 2009

Welcome

this blog is created to help students in their geography project!!